This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kuunnelma

Kuunnelman käsikirjoittaminen

Teksti voi olla kuunnelman pohjana tai kuunnelmasta voidaan kirjoittaa teksti.

Kuunnelma voi olla lähempänä kirjoitettua tarinaa kuin näytelmää, koska tekstin lukeminen ja kuunnelman kuunteleminen luovat mielikuvia toisin kuin näytelmässä kuvat näytetään valmiiksi. Siksi onkin tärkeää että kuunnelman käsikirjoitusvaiheessa otetaan huomioon tapahtumapaikat.

Mitä ääniä kyseisillä paikoilla on? Miten nämä tapahtumapaikat saadaan uskottavan kuuloisiksi.

Kuunnelma voi olla myös yksittäisten äänten palapeli, joista muodostuu omanlaisensa maailma, oma tarinallinen kokonaisuus.

Kirjoitetussa tarinassa tuodaan esiin päähenkilön ajatuksia selittelemällä. Alussa ja lopussa on kertoja, joka kertoo meille tilanteen, mitä tapahtuu ja missä.

Kertojan käyttäminen ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä. Äänimaiseman avulla voi kuulijalle selvitä ihan samanlaisia asioita kuin mitä edellä kuvatussa tapahtuu.

Linnunradan käsikirja liftareille

Knalli ja sateenvarjo -traileri

Äänipään ohjeita kuunnelman toteuttamiseen

http://www.aanipaa.tamk.fi/kuunne_2.htm

Kuunnelma jo tehdyistä dialogeista

Kootkaa ryhmä yhteen ja lukekaa dialogit.

Miettikää kuka esittää ketäkin ja minkälainen hahmo on tunteiltaan, luonteeltaan, olemukseltaan.

Lisätkää dialogiin taustaäänet ja jatkakaa tehtävää sivulla Miten kuunnelma luodaan? -ohjein.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.