This is a free Purot.net wiki
  • View:

Varjoteatteriprojektin arviointi

Mitä arvioidaan? Mikä produktiossa on tärkeää?

1) Tausta - Miten tausta on tehty ja kuinka se tukee esitystä?

2) Etäisyys valosta - Miten valon ja kankaan välillä liikutaan? Miten käytetään hyväksi varjojen kokoeroja?

3) Tarina (Alku - keskikohta - loppu) - Millainen tarina oli? Oliko se johdonmukainen? Oliko sitä helppo seurata?

4) Taiteellisuus - Millaisia ideoita ja ratkaisuja olitte keksineet? Millaisen kokonaisuuden esitys muodosti?

5) Ryhmässätyöskentelemisen taidot - Kuinka toimitte yhdessä? Suunnitteleminen, esityksen rakentaminen, tarinan keksiminen, tarinan kerronta, esityksen toteuttaminen

6) Äänimaailma - Miten äänimaailma oli toteutettu? Miten äänimaailma tuki tarinaa? Millaisia ideoita ja ratkaisuja olitte keksineet äänimaailman toteuttamiseksi?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.