This is a free Purot.net wiki
 • View:

Henkilöhahmot

Henkilöhahmojen luokittelu elokuvassa ja näytelmässä

Henkilöt

Elokuvatuotannossa tai teatterissa henkilö-termiä vastaa yleisesti hahmo, henkilöhahmo tai roolihahmo.

Henkilöhahmojen avulla kerrotaan näytelmän tai elokuvan tarina. Henkilöhahmot kuljettavat juonta eteenpäin.

Roolihahmoista tärkeimmät ovat päähenkilö ja riivaaja eli vastustaja.

Elokuvan/näytelmän henkilöt voidaan luokitella seuraavasti:

 • Päähenkilö (, jolle tarina tapahtuu )
 • Riivaaja ( joka saa aikaan päähenkilössä muutoksen )
 • Sankari ( voi olla päähenkilö, mutta päähenkilö kehittyy, sankari ei )
 • Sivuhenkilö
 • Todistaja
 • Lähin tai läheisin suhde
 • Varjo tai peili
 • Viiden minuutin vierailija

 

PÄÄHENKILÖ

Näytelmän tarina kerrotaan päähenkilön kautta. Päähenkilön muuttuminen on tarinan mielenkiintoisimpia kohtia. Ihmisiä kiinnostaa "pienen ja avuttoman kasvu sankariksi ja voittajaksi."

RIIVAAJA

Päähenkilön tavoitteita vastustaa riivaaja, jonka ei välttämättä tarvitse olla "paha" ihminen. Riivaaja vastustaa avoimesti päähenkilön muutosta.

Riivaaja pitää näytelmän/elokuvan käynnissä. Riivaajan on oltava vahva este päähenkilön muutoksen tiellä.

SANKARI

Sankari voi olla myös elokuvan päähenkilö, mutta usein nämä ovat kaksi eri roolihahmoa. Joissain tapauksissa päähenkilöä kutsutaan sankariksi, kuten esimerkiksi vanhoissa saduissa ja legendoissa. Näissä tarinoissa sankari on aluksi pieni ja vaatimaton, josta ei voisi kuvitellakaan syntyvän sankaria eikä hän aluksi usko omiin mahdollisuuksiinsa olla sankari. (Esimerkiksi Pikku Kananen-elokuva päähenkilö on tällainen pieni vaatimaton kananen, josta tulee sankari, vaikkei hän sitä itse usko.)

Elokuvissa päähenkilön erottaa sankarista siten, että päähenkilö kehittyy, sankari ei. Sankari on alusta asti voimakas, taitava ja voimakastahtoinen hahmo.

 

SIVUHENKILÖT

Näytelmän/elokuvan sivuhenkilöitä voidaan luokitella seuraavasti:

 • Vastakohta (Vastakohtainen roolihahmo tekee päähenkilön motiivit selvemmiksi tajuta.)
 • Lähin tai läheisin suhde (esimerkiksi ystävä, joka ymmärtää päähenkilön heikkouden ja auttaa tätä pääsemään tavoitteisiinsa.)
 • Todistaja ( Todistajan avulla katsojille kerrotaan jotain sellaista, mitä päähenkilö tai riivaaja eivät tiedä)
 • Varjo tai peili kehittyy kuten päähenkilö ja pääsee tavoitteisiinsa.
 • Viiden minuutin vierailija keventää tai hauskuuttaa kerrontaa usein vakavan ja traagisen kohtauksen jälkeen.

Lähin

Sivuhenkilö voidaan kuvata lähimmäksi tai läheisimmäksi suhteeksi, mikäli hän tukee elokuvan päähenkilön tavoitteita. Lähimmän kautta voidaan esittää päähenkilön tunteita ja ajatuksia katsojalle. Näytelmässä voidaan käyttää monologia (yksinpuhelu), jossa henkilö puhuu itsekseen. Elokuvassa lähin on kätevä keino antaa päähenkilölle syy pohtia toimintaansa ja kertoa ajatuksista dialogin avulla.

Tehtävä: Millainen on tarinan päähenkilö Ebenezer Scrooge?

Millaisia asioita elokuvan tarina kertoo Scroogesta?

Mitä elokuva ei kerro hänestä?

Kertokaa huomioistanne.

Keitä muita henkilöitä elokuvassa esiintyy?

Mitkä ovat muiden henkilöiden suhteet Scroogeen?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Päähenkilö oli Scrooge, riivaajana oli ne henget kait, sankari kai samal Scrooge, Sivuhenkilönä sen työntekijä.
-Arska
anonymous   (10.01.2013 17:12)