This is a free Purot.net wiki
  • View:

Miten kuunnelma luodaan?

Miten kuunnelman äänimaailma luodaan?

 

  • Tee lista kaikista äänistä, kun luet käsikirjoitusta kohta kohdalta.
  • Äänilista muuttuu tehdessä. On tärkeää pohtia, mitkä äänimaisemat ovat tarinan etenemisen kannalta tärkeitä.
  • Valitse näyttelijät, jotka äänen kannalta sopivat parhaiten rooleihin.
  • Aikatauluta työskentelysi, jotta saat työsi valmiiksi sovitussa ajassa.

 

  • Äänitysvaihe:

- Etsi mahdollisimman rauhallinen paikka äänittämiselle.

- Mieti myös tilan kaikuisuutta tai taustaääniä.

- Tuo mikrofoni mahdollisimman lähelle äänitettävää kohdetta. 1/3 etäisyys häiritsevästä kohteesta. Panorointi on näin helpompaa.

 

  • Editointi:

- Sijoita ensin nauhoittamasi dialogi(t) aikajanalle.

- Aloita tämän jälkeen rakentamaan dialogin ympärille äänimaisemaa. Äänimaisemiin taustoja voit etsiä ambience (tilaääni)-hakusanalla ilmaisista hakupankeista tai Macin äänipankista.

- Säädä panoroinnit ja äänentasot.

- Masterointivaiheessa voit käyttää kompressoria saadaksesi kokonaisäänentason nousemaan tarpeeksi kuuluvaksi. (Riippuu ohjelmistosta.)

 

Ääniympäristössä olevat äänet ovat ihmisen sekä elollisen että elottoman luonnon tuottamia. Perusäänet luovat hyvän taustan muille äänille. Vesi on esimerkki perusäänestä. Vesi voi olla monessa muodossa rankkasateena, aaltojen kohinana, solisevana, pulppuavana tai lumena. Ympäristössämme on myös muita luonnon ääniä, kuten eläinten äänet. Eläinten äänillä voimme sijoittaa tapahtuman johonkin tiettyyn vuodenaikaan, vuorokauden aikaan tai maantieteelliselle alueelle.

Pohdi millaisia ääniä on maaseudulla ja millaisia kaupungeissa. Maalaisäänimaisemat ovat selkeämpiä ja yksittäisiä ääniä kuuluu enemmän kuin kaupunkimaisissa äänimaisemissa. Maaseudun äänimaisemassa on myös enemmän tilantuntua kuin kaupunkimaisessa ääniympäristössä.

  • Kuuntele mahdollisimman tarkkaan omaa työtäsi, kun olet editoinut sen.

Kuunnelmat ovat valmiit - lisää tulossa

Tällä sivulla harjoitustyönä tehdyt kuunnelmat ovat osa äänityön ja improvisaation lopputyötä.

Oppilaat saivat dialogit ja opettelivat tekstit normaalina lukuharjoituksena.

Tämän jälkeen teimme roolien kanssa tunnetilaharjoituksia.

IT-luokassa etsimme tekstin verkon luvallisia, tunnelmaan sopivia äänimaisemia ja kukin dialogi äänitettiin Audacity-ohjelmalla.

Eräät oppilaista rohkaistuvat itse tekemään äänimaiseman eivätkä tyytyneet valmiisiin ratkaisuihin.

Nauttikaa, olkaa hyvä!

Artun ja Joonatanin kuunnelma

Jennan ja Maxin kuunnelma

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.