This is a free Purot.net wiki
  • View:

Valoista ja valaisusta

Sivuston sisällöistä

Tälle sivulle kootaan yleistä valosta, valaisusta ja kuinka sitä käsitellään teatterissa sekä konserteissa.

Valo

Valomiehen opas 2012

Elokuvan taju - valaisu

http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kuva/valaisu.jsp

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.